chung cư C7 Giảng Võ

Căn hộ C7 Giảng Võ

Căn hộ C7 Giảng Võ

Dự án nằm trong chuỗi hợp tác giữa Công ty CP Tư vấn Handic – Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội với Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn. Trong khi đó, Công ty TNHH