gương bát quái

Những lưu ý khi treo gương bát quái

Những lưu ý khi treo gương bát quái

Gương bát quái lõm có hình dạng cong lõm vào trong. Tác dụng của gương lõm lại trái ngược so với gương lồi: gương lồi dùng để “phân tán”, còn gương lõm dùng để “tích tụ” năng lượng. Gương bát