NO-08 Giang Biên

Căn hộ NO-08 Giang Biên

Căn hộ NO-08 Giang Biên

Căn hộ NO-08 Giang Biên được Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Handico 5 đầu tư xây dựng. Dự án nằm trong khu vực có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ. Với mức giá