Quang Nguyễn

Căn hộ cao cấp Quang Nguyễn

Căn hộ cao cấp Quang Nguyễn

Căn hộ cao cấp Quang Nguyễn bao gồm 1 khối block 18 tầng và các khu dịch vụ tiện ích. Khối căn hộ này được chia làm 5 loại: căn hộ A, B, C, D và căn Penthouse. Tất cả