Sài Đồng Lake View

Căn hộ Sài Đồng Lake View

Căn hộ Sài Đồng Lake View

Chung cư được xây với quy mô lớn, mục tiêu trở thành hình mẫu cho những dự án phức hợp trong tương lai và biểu tượng mới cho tiêu chuẩn sống hiện đại ở khu vực phía Đông Hà Nội.