thờ phật

Tư vấn phong thủy bàn thờ

Tư vấn phong thủy bàn thờ

Trong ngôi nhà truyền thống của người Việt, bàn thờ tổ tiên thường đặt tại gian chính, gian chính lại là chỗ tiếp khách nên nhiều người cho rằng hai không gian này là một. Phong tục thờ cúng gia