thông tin căn hộ C7 Giảng Võ

Căn hộ C7 Giảng Võ

Căn hộ C7 Giảng Võ

Dự án nằm trong chuỗi hợp tác giữa Công ty CP Tư vấn Handic – Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội với Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn. Trong khi đó, Công ty TNHH